Bởi {0}
logo
Jcbasic Garment Accessories (shanghai) Co., Limited
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: Poly Túi Bưu Phẩm/Túi Dây Rút, Mở Chai, Nhãn Dệt/Nhiệt Chuyển Giao Nhãn, Túi Nhựa Đóng Gói
Years in industry(10)Full customizationTotal staff (47)Supplier assessment procedures

 
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm