โดย {0}
logo
Jcbasic Garment Accessories (shanghai) Co., Limited
ผู้จัดจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญหลายแขนง
ผลิตภัณฑ์หลัก:ถุงโพลีเมลเลอร์/ ถุงรูดที่เปิดขวดป้ายทอ/ฉลากถ่ายเทความร้อน
Years in industry(11)Full customizationTotal staff (47)Supplier assessment procedures

 

 

After 10+ Years of precipitation, 

JCBASIC has served more than 

10,000 Brands and our team become 

more and more powerful. The products 

and services we provide are all excellent. 

At present, the product line with the best 

sales on Alibaba is Packaging & Printing.

 

Our customers are mainly from all over 

the world, among which the main customers 

are concentrated in the United States, Canada, 

Europe, Australia and other countries.

 

In addition, we have our own R&D, design, 

sales, quality control, purchasing, logistics, 

after-sales and finance teams.