โดย {0}
logo
Jcbasic Garment Accessories (shanghai) Co., Limited
ผู้จัดจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญหลายแขนง
ผลิตภัณฑ์หลัก:ถุงโพลีเมลเลอร์/ ถุงรูดที่เปิดขวดป้ายทอ/ฉลากถ่ายเทความร้อน
Full customizationYears in industry(11)Supplier assessment proceduresFinished product inspection

 

 

After 10+ Years of precipitation, 

JCBASIC has served more than 

10,000 Brands and our team become 

more and more powerful. The products 

and services we provide are all excellent. 

At present, the product line with the best 

sales on Alibaba is Packaging & Printing.

 

Our customers are mainly from all over 

the world, among which the main customers 

are concentrated in the United States, Canada, 

Europe, Australia and other countries.

 

In addition, we have our own R&D, design, 

sales, quality control, purchasing, logistics, 

after-sales and finance teams.

 

 

 

 

Seeing is believing

 

zoom in on the details

of your product and

see the quality.

We pay great attention

to details and

definitely give you peace

of mind and trust.